Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tính toán sai, thất thoát hơn 124 tỷ đồng

15/02/2012

Qua thanh tra công tác xây dựng cơ bản tại 2 dự án (D.A) cải tạo quốc lộ 12 và mở rộng quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ của Ban Quản lý (BQL) D.A 1 (Bộ Giao thông Vận tải), Thanh tra Bộ Xây dựng đã phát hiện hàng trăm tỷ đồng bị thất thoát.

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hơn 124 tỷ đồng bị tính toán sai từ khâu lập, thẩm định và phê duyệt dự toán. Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu thu hồi số tiền lãi do đã thanh toán trước cho các nhà thầu khi chưa thi công tại D.A quốc lộ 12 hơn 800 triệu đồng. 

Đối với kinh phí thanh toán bảo đảm giao thông và kinh phí đào đất, đào đá nền đường, BQL D.A 1 phải rà soát, tính toán lại theo thực tế để tiến hành điều chỉnh kinh phí thanh toán. Ngoài ra, cùng với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành lập, thẩm định và trình duyệt lại giá thầu D.A mở rộng quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Đánh giá về công tác quản lý của BQL D.A 1, Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng, còn rất nhiều thiếu sót, sơ hở, tùy tiện. Thậm chí, còn có biểu hiện thiếu trách nhiệm, thể hiện qua công tác lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán chi phí xây dựng, lựa chọn nhà thầu không tuân thủ các quy định của pháp luật.    

Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức kiểm điểm đối với chủ đầu tư, các tổ chức cá nhân liên quan đến sai phạm. Riêng BQL D.A 1, ngoài việc kiểm điểm trách nhiệm, phải có hình thức kỷ luật tương xứng từ tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc và tổng giám đốc phụ trách D.A quốc lộ 12, D.A quốc lộ 1. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng phải tổ chức kiểm điểm và xử lý các bộ phận chức năng và những cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm trong công tác thẩm định và phê duyệt giá thầu…

Qua thanh tra 2 D.A nêu trên cho thấy, công tác quản lý xây dựng cơ bản của ngành Giao thông Vận tải đã đến lúc phải đổi mới. “Cần nghiên cứu mô hình của các BQL D.A, nên tổ chức các BQL D.A đầu tư xây dựng công trình theo khu vực, khắc phục mô hình quản lý các D.A cách xa trụ sở BQL D.A” là yêu cầu cấp thiết hiện nay đã được Thanh tra Bộ Xây dựng nêu lên trong kết luận thanh tra.

Theo Báo thanh tra


VIDEO