Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thu hồi trên 127 tỷ đồng, xử lý hành chính 830 người

22/03/2012

Trong 4 năm (2008 - 2011), các tỉnh, TP khu vực phía Bắc đã tiếp 370.080 lượt người, trong đó có 4.072 lượt đoàn đông người. Tiếp nhận để giải quyết 25.213/62.410 đơn khiếu nại (KN); 11.455/33.570 đơn tố cáo (TC) nhận được. Một số địa phương có số lượt tiếp nhiều là: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng... trung bình mỗi năm tiếp trên 3.000 lượt. Riêng Hà Nội mỗi năm tiếp trên 20.000 lượt.

Các bộ, ngành Trung ương tiếp 70.912 lượt người, trong đó có 390 đoàn đông người; tiếp nhận 173.645 đơn thư các loại, trong đó 24.972 đơn KN; 18.769 đơn TC. Riêng Thanh tra Chính phủ trung bình mỗi năm tiếp nhận, xử lý gần 20.000 đơn thư. Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước mỗi năm tiếp trên dưới 3.000 lượt người đến từ 25 tỉnh, TP phía Bắc, chủ yếu là công dân ở Hà Nội và các địa phương lân cận.

Thực hiện Kế hoạch 319/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, các tỉnh, TP khu vực phía Bắc đã có nhiều nỗ lực, tập trung giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng. Đến tháng 12/2011, đã giải quyết dứt điểm 201/259 vụ việc. Hiện còn lại 58 vụ việc đang được tiếp tục xem xét, giải quyết.

Đến nay, các tỉnh, TP đã giải quyết được 21.509/25213 vụ KN, 9.906/11.455 vụ TC; các bộ, ngành đã giải quyết được 10.287/11.704 vụ KN, 8.543/9.432 vụ TC. Qua đó, đã thu hồi cho Nhà nước 127.678 triệu đồng, 383.855 m2 đất; trả lại cho công dân 30.088 triệu đồng, 157.228 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 830 người, chuyển 50 vụ việc xử lý hình sự…
Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, tổng số vụ việc phát sinh hàng năm ở các tỉnh, TP phía Bắc có xu hướng tăng. Tính chất, mức độ ngày càng phức tạp, có lúc, có nơi đặc biệt phức tạp. Nhiều đoàn đông người có tổ chức chặt chẽ, có người cầm đầu; có đoàn lợi dụng, lôi kéo các đối tượng chính sách, người già và trẻ em đi khiếu kiện. Một số đoàn có thái độ cực đoan, nhiều lần kéo lên Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước hoặc tập trung trước cổng trụ sở làm việc của một số cơ quan Nhà nước để gây rối.
Tình hình công dân KN,TC vượt cấp lên Trung ương diễn ra khá nhiều (hơn 50% tổng số vụ việc chưa được giải quyết hoặc chưa giải quyết hết thẩm quyền ở địa phương nhưng công dân đã kéo lên Trung ương). Tình trạng đơn thư gửi tràn lan còn diễn ra phổ biến, làm cho các cơ quan hành chính Nhà nước mất rất nhiều thời gian, công sức để xử lý.
Hơn nữa, khiếu kiện của công dân thường gia tăng đột biến cả về số lượng và tính chất vụ việc trong thời điểm diễn ra các kỳ sinh họat chính trị của Trung ương và địa phương. Đã có một số vụ việc diễn ra ở địa phương người khiếu kiện phản ứng quyết liệt, đối phó với chính quyền khi chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất hoặc ngăn cản thi công dự án. Đáng chú ý, một số vụ việc đã và đang có sự can thiệp từ bên ngoài làm cho tình hình thêm phức tạp.
Theo báo Thanh tra

VIDEO