Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông tư Liên tịch Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

07/02/2012

Số 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011

​Tải File đính kèm tại đây:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO