Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2021

13/04/2021

Ngày 10/4/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2021.

Toàn văn Thông cáo báo chí có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO