Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2023

01/08/2022

Ngày 01/8/2022, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đã có thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài năm 2023.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm: 

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO