Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Cán bộ Thanh tra

27/04/2022

Ngày 19/4/2022, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Cán bộ Thanh tra.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO