Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 1

22/06/2020

Ngày 22/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 14-TB/HĐTT về kết quả thi tuyển công chức vòng 1.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO