Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức vòng 1

22/07/2020

​Ngày 22/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 16-TB/HĐTT về việc thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức vòng 1.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​
 

Tài liệu đính kèm:


VIDEO