Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng vốn tại Khu Công nghệ cao Hòa lạc

11/03/2015

​Ngày 10/3/2015 Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 446/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng vốn tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO