Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử đụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15/09/2015

Ngày 08/9/2015, Thanh tra Chính phủ có thông báo số 2585/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử đụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​​

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO