Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008-2013

31/12/2015

​Ngày 30/12/2015, Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 3958/TB-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008-2013​.

Toàn văn thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO