Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công ty Vận tải thủy

03/03/2023

Ngày 02/03/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công ty Vận tải thủy.

Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO