Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành chính sách pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí đối với việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2010-2014 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

21/01/2016

Ngày 21/1/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 122/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí đối với việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2010-2014 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội​.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO