Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

17/08/2015

Ngày 17/8/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 2365/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011 đến tháng 6/2014.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO