Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Quảng Ninh

23/10/2015

Ngày 23/10/2015 Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 3034/TB-TTCP, thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (thời kỳ 2001 - 2010).

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO