Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hải Dương

21/07/2015

Ngày 20/7, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 2081/TB-TTCP về việc thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Hải Dương (thời kỳ 2002-2012).

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO