Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

05/08/2015

Ngày 5/8/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo kết luận thanh tra số 2236/TB-TTCP, thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO