Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

25/05/2015

Ngày 25/5/2015 Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 1312/TB-TTCP về việc thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO