Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra tại tỉnh Hà Nam

07/04/2015

Ngày 06/4/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 741/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với tỉnh Hà Nam.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO