Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra tại Dự án đầu tư Khu dân cư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

12/03/2015

Ngày 11/3/2015 Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 459/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại Dự án đầu tư Khu dân cư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO