Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về KNTC và phòng, chống tham nhũng

12/06/2015

​Ngày 11/6/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 1622/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO