Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra Công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế (giai đoạn 2011-2014)

06/01/2016

Ngày 05/1/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 25/TB-TTCP về công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế (giai đoạn 2011- 2014).

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO