Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận kiểm tra việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của các hộ tiểu thương, liên quan đến việc xây dựng chợ Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

12/06/2015

​Ngày 11/6/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 1623/TB-TTCP, thông báo kết luận kiểm tra việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của các hộ tiểu thương, liên quan đến việc xây dựng chợ Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO