Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Danh sách thí sinh đạt kết quả kỳ thi tuyển công chức vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2

29/07/2020

Ngày 29/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 17-TB/HĐTT về việc thông báo Danh sách thí sinh đạt kết quả kỳ thi tuyển công chức vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2​.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO