Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra toàn diện quy hoạch, đầu tư, xây dựng công trình điện

08/03/2022

Ngày 08/03/2022, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Tham dự có đại diện các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty liên quan.

Theo Quyết định số 55/ QĐ-TTCP ngày 22/02/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011- 2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII) và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến hết năm 2021, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 85 ngày làm việc tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Đoàn Thanh tra gồm 17 thành viên do ông Lê Quang Tiệp, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Tổ giám sát đoàn thanh tra gồm 2 thành viên do bà Nguyễn Thị Hường, Thanh tra viên chính, phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy khẳng định, lãnh đạo Đảng nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và dư luận rất quan tâm tới những nội dung và kết quả của cuộc thanh tra này. Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Đoàn thanh tra chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về thanh tra cũng như phòng chống dịch Covid- 19 trong điều kiện hiện nay và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tốt với Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, trong thời gian ngắn nhất.VIDEO