Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh: Lập Tổ Công tác thực hiện Chương trình Nông thôn mới

05/03/2012

Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định thành lập Tổ Công tác thực hiện Chương trình Nông thôn mới (NTM) của cơ quan Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh. Tổ Công tác có 7 thành viên do ông Thái Sinh - Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng; ông Trần Quốc Toản - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ phó.

Quyết định yêu cầu lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh quán triệt nhận thức đầy đủ và cùng tham gia với Tổ Công tác thực hiện Chương trình NTM của cơ quan Thanh tra và của tỉnh. 

Tổ Công tác có nhiệm vụ chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tỉnh cùng chung tay xây dựng NTM, đặc biệt trong việc làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng nhằm giữ vững ổn định tình hình, chính trị tại địa phương, đơn vị. Nhận đỡ đầu và giúp đỡ xã Hương Trà (huyện Hương Khê) xây dựng NTM. Cụ thể, sẽ giúp đỡ và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Hương Trà nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng về xây dựng NTM; lập kế hoạch, lộ trình triển khai tại địa phương, phấn đấu đẩy nhanh và bền vững tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; trực tiếp tài trợ hoặc phối hợp vận động với các tổ chức, cá nhân tài trợ, giúp đỡ tại địa phương; định kỳ phối hợp với địa phương đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Xây dựng NTM và hiệu quả thiết thực của việc nhận đỡ đầu giúp đỡ; rút kinh nghiệm trong việc đỡ đầu, giúp đỡ… 

Tổ Công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết thực hiện các nhiệm vụ  và tổ chức thực hiện. Tổ tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM thắng lợi tại xã Hương Trà.
Theo Báo thanh tra

VIDEO