Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

12/03/2012

Với chức năng quản lý Nhà nước trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Đầu năm 2012, Thanh tra tỉnh đã tiến hành làm việc với 6 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn (gồm: Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh) để nghe báo cáo kết quả thanh tra năm 2011, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2012. Thông qua các buổi làm việc tại các đơn vị đã đánh giá sát, đúng những ưu, khuyết điểm trong năm qua, đồng thời rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác để tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2012.

Tham dự các phiên làm việc, về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng Đại diện các phòng: Tổng hợp - Pháp chế, Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Nghiệp vụ I và cán bộ quản lý địa bàn; Về phía UBND các huyện Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh, Phó Chánh Thanh tra huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND, các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội…

Tại các huyện sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động thanh tra năm 2011 tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đến thời điểm hiện tại, các vụ việc tồn đọng trên địa bàn, việc chuyển nhiệm vụ tiếp dân từ Thanh tra huyện sang Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kê khai tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác; Tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2012.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2012, Thanh tra tỉnh đã góp ý cụ thể, chỉ đạo UBND các huyện với các nội dung chủ yếu như: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận số 07 KL/TU ngày 05/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; (2) Thanh tra huyện cần chủ động tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu chính xác, kịp thời, có hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt chế độ báo cáo; Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trên địa bàn; Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; (3) Hoàn thành việc bàn giao nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối sang Văn phòng HĐND & UBND huyện trong tháng 03/2012 và duy trì hoạt động có nề nếp; (4) Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2012 đã được phê duyệt, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính – ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng kinh phí, mua sắm tài sản công, tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng thực hiện Đề án kiên cố hoá trường học, lớp học, nhà công vụ giáo viên theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và thanh tra chuyên đề quản lý thuế theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh; Đồng thời Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Lãnh đạo các huyện thường xuyên quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, kịp thời kiện toàn, bổ sung đủ lực lượng cho thanh tra huyện, sắp xếp tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ thanh tra đi học bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, quản lý nhà nước và đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động thanh tra.

Tại các buổi làm việc với các đơn vị, Thanh tra tỉnh đã ghi nhận sự đóng góp khá tích cực của các đơn vị trong công tác thanh tra góp phần không nhỏ vào thành tích chung của ngành thanh tra Hà Tĩnh. Kết thúc làm việc Thanh tra tỉnh đã có Văn bản thông báo kết quả làm việc với từng huyện.

 

                                                             Theo Thanhtrahatinh.gov.vn


VIDEO