Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Quảng Bình: Triển khai chương trình công tác năm 2012

20/02/2012

Ngày 17/02, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác thanh tra năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012". Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2011, ông Lê Minh Tuyên - Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Thanh tra Chính phủ, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và quyết tâm cao, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

 Ông Nguyễn Hữu Hoài phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngành Thanh tra Quảng Bình đã triển khai thực hiện 61 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách, kinh doanh bảo hiểm... Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm số tiền trên 15 tỷ đồng và hơn 93 nghìn ha đất. Ngành đã kiến nghị thu hồi  hơn 4 tỷ đồng và hơn 24 nghìn ha đất, điều chỉnh quyết toán hơn 7 tỷ đồng, giảm trừ ngân sách trên 257 triệu đồng, thoái trả tiền học phí cho học sinh gần 30 triệu đồng, xử lý trách nhiệm gần 2 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi 69,44 ha đất. Tổng số tiền đã thu hồi được gần 1,8 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh đã thực hiện 39 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại (KNTC) và phòng, chống tham nhũng tại 142 đơn vị đồng thời, thanh tra, kiểm tra các cơ sở thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa - du lịch, nông nghiệp, giao thông vận tải. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn cho các tổ chức thanh tra thực hiện đúng quy định quy trình, thủ tục về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC và tuân thủ đúng quy trình, thủ tục giải quyết KNTC cũng như các quy định về phòng, chống tham nhũng.

Năm qua, toàn tỉnh đã tiếp 1.677 lượt công dân; giải quyết 342/356  vụ KN (đạt tỷ lệ 96%) và 99/103 vụ TC (đạt tỷ lệ 96,1%)…

Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, gắn với phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, động viên cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh ''người cán bộ thanh tra văn hóa", "cơ quan thanh tra văn hóa".

Ghi nhận những kết quả hoạt động năm 2011, Tổng Thanh tra Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Thanh tra tỉnh Quảng Bình

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Quảng Bình tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2011

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Thanh tra  tỉnh Quảng Bình đạt được trong năm 2011.

Về nhiệm vụ năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu ngành Thanh tra tập trung: Tham mưu, giải quyết tốt các KNTC của công dân ngay từ cơ sở, phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm mục đích cho người dân hiểu biết về pháp luật nêu cao tinh thần tự giác của nhân dân trong việc chấp hành đúng pháp luật. Chú trọng công tác tiếp công dân, từ đó nghe dân nói và chia sẻ với dân nhằm mục đích hướng dẫn người dân chấp hành đúng pháp luật khi thực hiện KNTC, trả lời đơn thư khiếu tố và xử lý một cách minh bạch không để các vụ việc kéo dài. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, phải đặc biệt chú trọng vào công tác phòng ngừa là chính, thanh tra các sở, ban ngành và cơ sở phải thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, khi phát hiện sai phạm thì phải xử lý nghiêm đúng pháp luật. Để làm được điều đó, cần đặc biệt quan tâm nâng cao chuyên môn năng lực trình độ cho cán bộ làm công tác thanh tra để mỗi cán bộ thanh tra thực sự là công bộc của nhân dân, nhằm đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Theo Báo Thanh tra


VIDEO