Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra chuyên đề việc thu và sử dụng quỹ BHXH: Xử lý nghiêm các sai phạm

15/02/2012

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Sản đã ký văn bản gửi Chánh Thanh tra các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương xung quanh kiến nghị của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về xử lý sau thanh tra chuyên đề việc thu và sử dụng quỹ BHXH.

Ông Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ III – Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, sau thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng quỹ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), kịp thời chấn chỉnh những tồn tại khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị quản lý trong việc thực hiện thu, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT; kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách, các biện pháp xử lý về kinh tế, hành chính và chuyển cơ quan điều tra xử lý một số vụ việc nghiêm trọng. Kết quả đó góp phần đưa công tác quản lý nguồn quỹ BHXH chặt chẽ hơn. 

Cũng theo ông Khánh, việc thực hiện xử lý sau thanh tra được thực hiện nghiêm túc, triệt để. “Dù cuộc thanh tra đã kết thúc từ năm 2010, nhưng với tư cách là Trưởng đoàn thanh tra, tôi vẫn được giao theo dõi việc thực hiện xử lý sau thanh tra tại các địa phương. Nếu có vấn đề gì còn khúc mắc, tôi cũng tận tình hướng dẫn…”,  ông Khánh nhấn mạnh.

Được biết, sau khi cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về việc thu và sử dụng quỹ BHXH kết thúc, BHXH Việt Nam đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét việc xử lý đối với một số nội dung vi phạm. TTCP đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét giải quyết kiến nghị của BHXH Việt Nam.
Theo đó, về xử lý vi phạm đối với các khoản vi phạm được nêu trong báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra của 4 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Sơn La, Tiền Giang và Tuyên Quang gửi TTCP đề nghị cho ý kiến chỉ đạo xử lý vi phạm số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, TTCP đề nghị Thanh tra các tỉnh thực hiện theo kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Việc mua 1.185 mặt hàng thuốc chữa bệnh của một số cơ sở khám chữa bệnh tại tỉnh Sóc Trăng nhưng áp giá cao hơn đơn giá dự toán được duyệt với tổng số tiền chênh lệch hơn 5,2 tỷ đồng, TTCP đề nghị Thanh tra tỉnh Sóc Trăng thu số tiền chênh lệch đối với số thuốc sử dụng chữa bệnh cho bệnh nhân không có thẻ BHYT nộp về ngân sách Nhà nước.

BHXH tỉnh Trà Vinh và tỉnh Ninh Thuận trong 5 năm sử dụng hơn 3,1 tỷ đồng chi hỗ trợ công tác thu chi, chi quản lý bộ máy theo quy chế chi tiêu nội bộ của BHXH Việt Nam, Thanh tra tỉnh phát hiện vi phạm này là đúng, vì tại thời điểm sử dụng kinh phí chưa có văn bản nào quy định cụ thể về nội dung và mức chi hỗ trợ công tác thu chi. Ngày 31/9/2011, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 31/9/2011 quy định nội dung và mức chi cho công tác này. Do vậy, vi phạm này cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm. 

BHXH tỉnh Kon Tum được BHXH Việt Nam giao lương tăng thêm trong kế hoạch năm 2008 bằng 0,7 lần lương cơ bản với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đây là khoản BHXH Việt Nam vận dụng quy định tại Thông tư số 71/2006 tạm ứng chi trước thu nhập tăng thêm toàn ngành và được quyết toán sau khi kết thúc năm tài chính. 
BHXH tỉnh Trà Vinh chi lương bổ sung và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi vượt quy định của BHXH Việt Nam nhưng chưa đúng với quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP với hơn 3,5 tỷ đồng. Vi phạm này giao BHXH Việt Nam điều chỉnh việc chi bổ sung thu nhập tăng thêm và chi quỹ khen thưởng phúc lợi tại BHXH tỉnh Trà Vinh đúng quy định. 
Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi phát hiện BHXH tỉnh được BHXH Việt Nam cho phép bổ sung tăng nguồn chi quản lý bộ máy số tiền 339,38 triệu đồng lãi phát sinh từ nguồn chi quản lý bộ máy là không đúng quy định. Tuy nhiên, Quyết định số 04/2011 của Thủ tướng Chính phủ cho phép ngành BHXH được sử dụng tiền lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi để bổ sung nguồn kinh phí hoạt động. Do vậy, vi phạm này không tiếp tục xử lý về kinh tế nhưng cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Đối với các khoản chi sai quy định phải thu hồi, nhưng có nguồn gốc từ quỹ BHXH, BHYT, TTCP đề nghị Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý vi phạm về kinh tế theo tinh thần Văn bản số 1995/TTCP-V.III ngày 13/7/2010 về việc hướng dẫn xử lý các vi phạm sau thanh tra đã gửi Thanh tra các tỉnh trước đó.
 

Theo Báo thanh tra


VIDEO