Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp

22/09/2021

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước đã ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Tham dự có Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cùng các Phó Tổng Thanh tra: Đặng Công Huẩn, Trần Văn Minh, Bùi Ngọc Lam, Lê Sĩ Bảy, đại diện lãnh đạo một số cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ. Về phía Kiểm toán Nhà nước có ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Tổng Kiểm toán ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Vũ Văn Họa, ông Đặng Thế Vinh, bà Hà Thị Mỹ Dung cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan quy định nguyên tắc, nội dung, cơ chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm toán, Kế hoạch thanh tra; phối hợp xử lý trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán; việc cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm toán; việc sử dụng kết quả thanh tra, kiểm toán; phối hợp trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; phối hợp trong việc đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, kiểm toán

Quy chế cũng nêu rõ, chậm nhất vào ngày 30/9 hằng năm, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ tổ chức cuộc họp trao đổi ý kiến về dự kiến Kế hoạch thanh tra và Kế hoạch kiểm toán năm để xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, hoạt động kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thanh tra…

Tại lễ ký Quy chế, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đồng quan điểm cho rằng, việc ký kết Quy chế lần này là dấu mốc quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác của hai cơ quan nhằm tránh sự trùng lắp, chồng chéo trong nội dung hoạt động. Qua đó quản lý tài chính, tài sản chung của Nhà nước tốt hơn, đạt được mục tiêu của từng cơ quan và không phiền hà tới đối tượng kiểm toán, thanh tra trong thời gian tới. Lãnh đạo hai cơ quan cũng khẳng định, ký kết Quy chế mới chỉ là bước đầu,  khâu tổ chức thực hiện trên thực tế mới là quan trọng để quyết định hiệu quả, thành công của Quy chế. Theo đó, các đầu mối phối hợp giữa hai cơ quan cần trao đổi thông tin kịp thời, đầy đủ, thẳng thắn trên nguyên tắc tôn trọng, tạo điều kiện để cán bộ, công chức của hai cơ quan nói riêng và hai ngành nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của đại diện hai cơ quan, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký thông qua quy chế phối hợp. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ số 01/QCPH: KTNN-TTCP ngày 10/3/2015.


VIDEO