Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo “Liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam”

19/06/2017

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNDP tổ chức Hội thảo “Liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có đại diện UNDP; đại diện các Bộ, Ban, ngành, các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP, đại diện các nhà khoa học chuyên môn về vấn đề nghiên cứu trên cả nước. TS. Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, TS. Đinh Văn Minh đã trình bày về vai trò, ý nghĩa của liêm chính trong hoạt động công vụ. Theo đó, liêm chính góp phần tạo nên hệ thống các giá trị cốt lõi của nền công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, phòng ngừa tham nhũng, xung đột lợi ích; giúp cải thiện niềm tin của người dân về nền công vụ. Để đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ, cần có sự bảo đảm về chính trị - pháp lý, về con người và môi trường công vụ cũng như là những bảo đảm về tổ chức thực hiện, về cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe đại diện TTCP giới thiệu nội dung kết quả nghiên cứu liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam. Trong đó cho rằng, kết quả của nghiên cứu này có giá trị tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phòng, chống tham nhũng nói riêng và nền công vụ nói chung. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu của TTCP đề xuất một số khuyến nghị về xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ phù hợp với bối cảnh hiện nay ở Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam cần có được sự thống nhất nhận thức về liêm chính trong hoạt động công vụ, có quyết tâm chính trị thực sự trong việc xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ; cần bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ; cần tập trung nguồn lực trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về liêm chính trong hoạt động công vụ. Phần thảo luận, các đại biểu tham dự đã góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện kết quả nghiên cứu như, cần có những kết quả khảo sát thực tiễn về quá trình thực thi liêm chính trong hoạt động công vụ; cần kế thừa những kinh nghiệm quốc tế, đánh giá quy định công ước của Liên hợp quốc về đạo đức liêm chính trong hoạt động công vụ./.

VIDEO