Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ tiếp nhận tư liệu, hiện vật về ngành Thanh tra

17/11/2020

Ngày 17/11, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn và Trần Văn Minh dự Lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật xây dựng Phòng Truyền thống, Thư viện ngành Thanh tra và giới thiệu sách, công trình nghiên cứu tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận các tư liệu quý như: Bản màu Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Biên bản khóa họp lần thứ I của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 02/3/1946; Bản màu Sắc lệnh số 64 ngày 23/11/1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành thiết lập Ban Thanh tra đặc biệt; Bản màu Sắc lệnh số 80 ngày 23/11/1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành cử các ông Bùi Bằng Đoàn, nguyên Chánh nhất Tòa Thượng thẩm Hà Nội và Cù Huy Cận, Bộ trưởng Bộ Canh nông vào Ban Thanh tra đặc biệt; Bản màu Giấy chứng nhận ông Cù Huy Cận là Thanh tra Đặc biệt của Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 15/01/1946. Toàn bộ những hiện vật này do gia đình ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, con trai cụ Cù Huy Cận, nguyên Ủy viên Ban Thanh tra đặt biệt của Chính phủ trao tặng.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng tiếp nhận một số đầu sách về pháp luật, chính trị xã hội, phòng, chống tham nhũng, quản trị công; các tài liệu về phòng, chống tham nhũng và các tài liệu tham khảo cùng một số tư liệu quý về ngành Thanh tra do các đơn vị Thanh tra tỉnh Nam Định, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh gửi lời trân trọng cảm ơn tới gia đình ông Cù Thu Anh cùng các cá nhân, đơn vị đã gửi tặng tài liệu, tư liệu quý báu cho ngành Thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho rằng, Thanh tra là một trong những Ngành có bề dày về truyền thống văn hóa, lịch sử trong đó, giá trị cốt lõi là các tài liệu và những thông tin tư liệu quý hiện nay ngành Thanh tra có rất dồi dào, phong phú. Vì vậy, việc kết hợp giữa thư viện và phòng truyền thống để trưng bày các tư liệu được đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thành đề tài khoa học, thành tài liệu, tư liệu quý nhằm tăng giá trị sử dụng là rất quan trọng.

Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh giao Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục thu thập, siu tầm các tài liệu, tư liệu quý về ngành Thanh tra để bổ sung làm phong phú thêm bề dày lịch sử truyền thống ngành Thanh tra; xây dựng Quy chế hoạt động, Lời giới thiệu để sử dụng thư viện, phòng truyền thống hiệu quả hơn trong thời gian tới.


VIDEO