Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường và Văn phòng Chính phủ về giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài

21/06/2012

Chiều ngày 20/06, Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường và Văn phòng Chính phủ về giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Buổi làm việc do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chủ trì, tham dự Phó tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, đại diện Cục I, Cục II, Cục III cơ quan Thanh tra Chính phủ và các thành viên Tổ công tác 849. Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang và đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh báo cáo việc thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, tồn đọng kéo dài. Theo đánh giá chung, kế hoạch được ban hành đúng thời điểm mà toàn xã hội đang quan tâm đến công việc giải quyết KN, TC; Các Cục phụ trách địa bàn của Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành hữu quan đã tích cực triển khai công tác theo Kế hoạch; Sau khi rà soát, tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổ công tác thấy rằng có nhiều địa phương đẩy các vụ việc lên trung ương, nhiều việc chưa xử lý hết thẩm quyền của tỉnh, thành phố nhưng vẫn đề nghị trung ương xem xét, xử lý; Các đơn vị khi tiến hành rà soát, có nhiều vụ việc mà Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có quyết định xử lý đến 2 lần mà người dân chưa chấp nhận, tiếp tục khiếu kiện nhưng vẫn không đưa vào danh sách để Thanh tra Chính phủ xem xét, xử lý; Các cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao chưa có sự phối hợp chặt chẽ. 

Từ những đánh giá chung đó, Thanh tra Chính phủ đã làm việc với các Bộ, ngành hữu quan để đánh giá chính xác trong việc triển khai giai đoạn 1 của Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ; Ưu tiên xử lý những vụ việc nhạy cảm, phức tạp có nguy cơ gây mất trật tự an ninh; Các Cục phụ trách địa bàn của Thanh tra Chính phủ làm việc với các Phó tổng Thanh tra phụ trách, xin ý kiến chỉ đạo, thống nhất các giải pháp để xử lý các vụ việc cụ thể.

Sau khi nghe báo cáo của Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cũng cho biết, Bộ Tài nguyên Môi trường đã thành lập tổ công tác tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, đặc biệt là các vụ việc ở Hà Nam và Hải Phòng. Quan điểm xử lý các vụ việc của Bộ là xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm. Ngoài ra, Tổ công tác sẽ tham gia giúp các địa phương xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đó. Bộ cũng đã gửi văn bản về các địa phương yêu cầu rà soát để báo cáo lại xem những vụ việc đó đã giải quyết như thế nào, trên cơ sở đó, Bộ sẽ đưa ra hướng giải quyết. Bộ cũng đề xuất đối với những vụ việc có liên quan đến các bộ ngành, cần có sự phối hợp tham gia của các bộ ngành để giải quyết.

IMG_7426.JPGPhát biểu kết thúc buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh đối với những vụ việc Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến thì TTCP sẽ trực tiếp vào cuộc, những vụ việc khác TTCP sẽ phối hợp hoặc chỉ đạo Thanh tra các Bộ, ngành có liên quan thực hiện. Tổng TTCP yêu cầu các Phó Tổng TTCP và các Cục chức năng của TTCP triển khai luôn việc giải quyết những vụ việc còn tồn tại trong 528 vụ việc đã rà soát theo hướng đã thống nhất. Hàng tháng, các Phó tổng TTCP phụ trách họp giao ban mời đại diện của Bộ Tài Nguyên Môi trường và Bộ Công an về việc giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài. Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh tin tưởng với tâm huyết và trách nhiệm to lớn của tất cả các bộ, ngành địa phương phối hợp với TTCP, công cuộc này sẽ tạo được sự chuyển biến và giải quyết được căn bản những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài trong thời gian nhanh nhất có thể để báo cáo trước Quốc hội vào tháng 10/2012 sắp tới.

Hoàng Linh - Thanh Xuân


VIDEO