Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Theo Quyết định số 386 của Thanh tra Chính phủ, Tổ kiểm tra do ông Ngô Khánh Luận, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 106/KL- TTCP ngày 11/05/2021 về thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia.Thời gian 10 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

Tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ báo cáo, tài liệu theo đề cương Tổ kiểm tra đã gửi tới các đơn vị; bố trí thời gian, phối hợp làm việc để Tổ thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

 

VIDEO