Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 5/2022

06/06/2022

Ngày 03/6, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 5, triển khai công tác tháng 6/2022. Tham dự cuộc họp là toàn thể Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và Trưởng các tổ chức Đoàn thể thuộc Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo kết quả công tác tháng 4 tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Trần Đăng Vinh trình bày dự thảo báo cáo, trong tháng 5/2022, lãnh đạo TTCP và các cục, vụ đã tập trung cao nhất cho việc hoàn thiện dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng báo cáo kết quả thanh tra việc hỗ trợ người có công về nhà đất; tiếp tục hoàn thiện 13 dự thảo kết luận thanh tra; tiếp tục tiến hành thanh tra tại Hải Dương, An Giang, Vĩnh Long, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và thanh tra Quy hoạch điện VII, điện VII điều chỉnh. Tháng 5, có 8 dự thảo kết luận thanh tra đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và 3 đoàn thanh tra tại Ủy ban Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội và thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang tạm dừng.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), TTCP đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại 2 Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, nhất là trong kỳ Sea Games 31 và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV. Cục I, Cục II tiếp tục triển khai kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài Thủ tướng Chính phủ giao.

Về công tác PCTN, tiêu cực, xây dựng quy trình quản lý, khai thác bản kê khai tài sản, thu nhập (TSTN); báo cáo Thủ tướng Chính phủ về định hướng kế hoạch xác minh kê khai TSTN; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát TSTN…

Tại cuộc họp, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Vụ Kế hoạch - Tổng hợp cũng như các ý kiến tham gia tại cuộc họp đã cơ bản bao quát đầy đủ kết quả đạt được ở các mặt công tác của TTCP trong tháng 5/2022. Tổng Thanh tra nhấn mạnh, trong tháng 5/2022, mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng các cục, vụ, đơn vị đã triển khai cơ bản quyết liệt, từng bước đẩy mạnh mâng cao chất lượng và đi vào nền nếp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Thanh tra chỉ ra những tồn tại, hạn chế như một số công việc thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Trong hoạt động thanh tra mặc dù đã được thúc đẩy hơn trước nhưng một số cuộc thanh tra còn chậm ban hành kết luận thanh tra; sự phối hợp giữa các cục,vụ về thông tin báo cáo chưa chặt chẽ…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 và thời gian tới, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra (nhất là các cuộc chậm ban hành kết luận); tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 và các cuộc thanh tra đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực chỉ đạo.

Đối với thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 cần đẩy mạnh và thực hiện  theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng về chất lượng và thời gian. Đồng thời, tập trung cao độ cho lãnh đạo và chỉ đạo công tác thanh tra, phấn đấu từ nay cho đến 30/9 cơ bản giải quyết xong 16 kết luận chậm về việc ban hành kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra tăng cường hoạt động giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra, nhất là đôn đốc thực hiện 7 kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; trong tháng 6 phối hợp với các cục, vụ tham mưu giúp tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong việc đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư tại các địa phương. 


VIDEO