Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ tháng 1/2024

06/02/2024

Ngày 6/2/2024, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2024. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong tháng 1/2024, Thanh tra Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến ban hành kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, đã ban hành 2 Kết luận thanh tra; tiếp tục thực hiện 32 cuộc thanh tra; tổ chức tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và tiếp công dân phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng.

Tháng 1/2024, Trụ sở tiếp công dân Trung ương đã tiếp 286 lượt với 480 công dân đến trình bày 286 vụ việc, có 15 đoàn đông người với tổng số 22 công dân đến trình bày 15 vụ việc.

Ban hành Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong đó đã thực hiện tốt việc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ hưu trí, quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Các mặt công tác khác cũng đạt được nhiều kết quả theo kế hoạch và sự chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị, cục, vụ trong tháng qua, nổi bật trên các mặt công tác như: thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như công tác xây dựng thể chế.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tập trung thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao, đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng…

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp công dân. Đôn đốc các địa phương về việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là trong dip Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.


VIDEO