Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 9/2020

30/09/2020

Ngày 29/9, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức, đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Điểm nổi bật trong tháng 9/2020 là TTCP đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TTCP lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, các đơn vị đã triển khai 563 việc nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP đồng thời chủ động triển khai 154 việc; đã hoàn thành 79,4% tổng số công việc triển khai, trong đó có 98,4% công việc hoàn thành trong hạn. Về công tác thanh tra, TTCP đang thực hiện 43/53 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Mặt khác, tiếp tục thực hiện, hoàn thiện kết luận các cuộc thanh tra đã triển khai từ trước và triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của TTCP; tiếp tục giám sát hoạt động 06 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị; thẩm định 03 dự thảo kết luận thanh tra; ban hành 01 quyết định kiểm tra thực hiện kết luận kiểm tra. Trong tháng 9/2020, khiếu kiện của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm về số lượt công dân, vụ việc, lượt đoàn đông người so với tháng 8/2020. Tình hình an ninh, trật tự tại khu vực Trụ sở được đảm bảo an toàn, không có nhiều tình huống phức tạp phát sinh. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 701 công dân đến trình bày 238 vụ việc. Có 30 lượt đoàn đông người.

Ngoài ra, TTCP tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) như: Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; hoàn thành Báo cáo của Ban Cán sự đảng TTCP về tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay; ban hành báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi UNCAC...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao cố gắng nỗ lực của các cục, vụ, đơn vị trong việc phấn đấu hoàn thành các kế hoạch công tác của đơn vị và theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo TTCP.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2020, Tổng Thanh tra yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế tại thông báo kỳ họp giao ban trước; khẩn trương hoàn thành các việc chậm, quá hạn.

Đối với công tác thanh tra, tổ chức triển khai Định hướng chương trình thanh tra năm 2021 ngay khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng thời gian quy định; khẩn trương ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; các cuộc thanh tra năm 2020 muộn nhất là phải triển khai trong tháng 11/2020.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp thực hiện tốt các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC trên tinh thần gọn nhưng vẫn phải đảm bảo mục đích, yêu cầu. Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp công dân phục vụ Hội nghị Trung ương 14 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV. Nhất là thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phải tập trung phối hợp cùng với các địa phương và các cơ quan Trung ương để xử lý tình huống, sớm nắm bắt tình hình để xử lý ngay, không để tình trạng phức tạp xảy ra.

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và các đơn vị tiếp tục hoàn thiện Báo cáo công tác giải quyết KNTC của Chính phủ trình Quốc hội; báo cáo thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Các cục địa bàn tập trung lực lượng khẩn trương kiểm tra, rà soát các vụ KNTC Thủ tướng Chính phủ giao. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về KNTC, nhất là công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người ở địa phương.

Đối với công tác PCTN, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các báo cáo, thực hiện sơ kết, tổng kết… Trong đó, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Vụ Pháp chế chủ trì tham mưu xử lý kiến nghị về sửa đổi Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 nêu tại Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Cục Phòng, chống tham nhũng hoàn thiện Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Chính phủ và chuẩn bị nội dung phục vụ báo cáo Quốc hội theo kế hoạch.

Với một số công tác trọng tâm khác, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Văn phòng chuẩn bị kỹ cho hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra; tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước; các hoạt động khác đảm bảo theo kế hoạch…/.

 

 


VIDEO