Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 7 năm 2019

05/10/2020

Ngày 31/7, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Trong tháng 7/2019, các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ triển khai 508 việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đồng thời chủ động triển khai 130 việc. Kết quả, đã hoàn thành 75,4% tổng số công việc triển khai, trong đó có 97,7% công việc hoàn thành trong hạn.

Tính đến nay, các cục, vụ đã và đang triển khai 44/54 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất (năm 2018 chuyển sang 38 cuộc thanh tra); giám sát hoạt động 04 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị; kiểm tra, rà soát 01 việc thực hiện kết luận thanh tra.

Trong tháng 7/2019, khiếu kiện của công dân tai Trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm về số lượt người, giảm về số vụ việc và có diễn biến phức tạp. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.542 lượt người. Có 43 lượt đoàn đông người, đa số là các vụ việc cũ đã qua nhiều cấp xem xét, giải quyết, tuy nhiên công dân không đồng tình và tiếp khiếu.
 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc tiếp tục làm việc với 02 địa phương về một số vụ việc phức tạp.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ đã triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương; xây dựng và ban hành cũng như trình Chính phủ ban hành một số Nghị quyết, Đề cương, Nghị định, kế hoạch về PCTN.
Phát biểu kết luận tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao nhiều kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7/2019, cụ thể qua 03 mảng công tác lớn là thanh tra, PCTN và giải quyết KNTC. Các cuộc thanh tra đã ban hành theo đúng tiến độ, trình tự thủ tục và đảm bảo chất lượng. Những tháng cuối năm 2018 và nửa đầu năm 2019 đã cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong việc giải quyết KN, TC; các bộ, ngành, địa phương quan tâm và phối hợp tốt với Thanh tra Chính phủ để giải quyết các vụ việc phức tạp. Bên cạnh đó, công tác xây dựng thể chế có nhiều đóng góp đáng ghi nhận.

Về nhiệm vụ tháng 8/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, các cục, vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của tháng 7/2019; khẩn trương hoàn thành các việc chậm, chưa triển khai, nhất là các việc đã quá hạn. Năm 2020 chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng XIII sẽ phát sinh nhiều việc liên quan đến thanh tra. Tổng Thanh tra lưu ý, định hướng tập trung thanh tra trách nhiệm, giải quyết KNTC, tránh để xảy ra điểm nóng; tổ chức đoàn thanh tra, hoạt động thanh tra phải tuân thủ các quy định pháp luật và đề cao đạo đức nghề nghiệp…/.


VIDEO