Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 07/2020

13/08/2020

Ngày 13/8, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Trong tháng 07/2020, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại nên việc triển khai một số nhiệm vụ của TTCP chậm hơn so với kế hoạch.

Cụ thể, các đơn vị đã triển khai 629 việc nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP đồng thời chủ động triển khai 158 việc; đã hoàn thành 78,9% tổng số công việc triển khai, trong đó có 98,8% công việc hoàn thành trong hạn.

Về công tác thanh tra, TTCP đang thực hiện 40/51 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Mặt khác, tiếp tục thực hiện, hoàn thiện kết luận các cuộc thanh tra đã triển khai từ trước và khảo sát để chuẩn bị triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của TTCP; tiếp tục giám sát hoạt động 04 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị; thẩm định 07 dự thảo kết luận thanh tra; ban hành 03 quyết định kiểm tra thực hiện kết luận kiểm tra.

Trong tháng 7/2020, khiếu kiện của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm về số lượt công dân, vụ việc, lượt đoàn đông người so với tháng 6/2020. Tình hình an ninh, trật tự tại khu vực Trụ sở được đảm bảo an toàn, không có nhiều tình huống phức tạp phát sinh. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 1.220 công dân đến trình bày 377 vụ việc. Có 39 lượt đoàn đông người.
Bên cạnh đó, TTCP tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), như: Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; hoàn thành dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng TTCP về tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay, lấy ý kiến tham gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Thanh tra; tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo và chuẩn bị Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao cố gắng nỗ lực của các cục, vụ, đơn vị trong việc phấn đấu hoàn thành các kế hoạch công tác của đơn vị và theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo TTCP.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8, tháng 9, Tổng TTCP yêu cầu tập trung kết luận các cuộc thanh tra chưa kết luận, nhất là các cuộc từ năm 2018 trở về trước, kể cả các cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao có thời hạn hoàn thành; tiến hành thanh tra những cuộc theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Bám sát Kế hoạch số 1343/KH-TTCP ngày 06/8/2020 và yêu cầu, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ để triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, xây dựng Định hướng công tác thanh tra năm 2021.
Riêng về xây dựng Định hướng công tác thanh tra năm 2021, Tổng TTCP Lê Minh Khái cho biết, các cục, vụ có thể mở rộng thêm một số lĩnh vực thấy có vi phạm hoặc những nơi, đơn vị mà nhiều năm TTCP chưa tiến hành thanh tra. Đồng thời, thực hiện tốt công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.
Trong công tác tiếp công dân, Tổng Thanh tra yêu cầu TTCP tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần đảm bảo thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung xây dựng dự thảo Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chính phủ, kịp thời trình Chính phủ cho ý kiến và gửi Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm tra.
Về công tác PCTN, Tổng Thanh tra TTCP Lê Minh Khái yêu cầu tiếp tục sơ kết, tổng kết các chỉ thị;việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; xây dựng báo cáo công tác PCTNnăm 2020 của Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10, chuẩn bị công tác thẩm tra Báo cáo…
Ngoài ra, tiếp tục chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị kỷ niệm 75 ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam ý nghĩa, tiết kiệm…/.

VIDEO