Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra

23/11/2020

Ngày 22/11, trong không khí nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2020), Thanh tra Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TTCP đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh, đại diện lãnh đạo, cấp ủy các cục, vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hưu trí các thời kỳ cơ quan TTCP cùng dự gặp mặt. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì buổi gặp mặt tại phía Nam qua hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng TTCP Lê Minh Khái trân trọng cảm ơn sự có mặt của toàn thể cán bộ hưu trí cơ quan TTCP. Đồng thời, trân trọng cảm ơn những đóng góp của cán bộ hưu trí ngành Thanh tra các thời kỳ, chúc cán bộ hưu trí ngành Thanh tra dồi dào sức khỏe, luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần và tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của ngành Thanh tra trong thời gian tới.

Tổng TTCP Lê Minh Khái chia sẻ, nối tiếp tuyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song TTCP và ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, thể hiện qua các mặt công tác. Công tác thanh tra góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

TTCP và toàn Ngành đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong quản lý nhà nước về KN,TC; chủ động hoàn thiện thể chế về KN,TC; thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; tình hình KN,TC có xu hướng giảm. Công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Nhiều vụ án tham nhũng phức tạp, nghiêm trọng, dư luận quan tâm được phát hiện, xử lý nghiêm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí và xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Theo Tổng Thanh tra Lê Minh Khái, trong thời gian tới Ngành Thanh tra tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí, vai trò và tổ chức, bộ máy. Tổ chức bộ máy đảm bảo tinh, gọn, hiệu quả để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025 và định hướng, chỉ đạo của cấp trên về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý.

Công tác thanh tra, bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và tránh chồng chéo; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm pháp luật về tiếp công dân, KN,TC; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, nhất là Luật PCTN 2018.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Liên lực hưu trí cơ quan TTCP, Nguyên Phó Tổng TTCP Dương Ngọc Sơn - Trưởng ban liên lạc hưu trí cơ quan TTCP đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ niềm xúc động sâu sắc trước sự quan tâm, những tình cảm của TTCP đối với các đồng chí nguyên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TTCP qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Đồng thời, Trưởng Ban liên lạc hưu trí Dương Ngọc Sơn đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban Hưu trí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2021, cũng như các hoạt động của Ban Liên lạc hưu trí TTCP trong thời gian qua.


VIDEO