Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18/01/2024

Ngày 17/1/2024, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV) Hoàng Thái Dương chủ trì buổi công bố quyết định.

Tại buổi công bố quyết định, ông Lê Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục IV đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 761/QĐ-TTCP ngày 29/12/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại UBND tỉnh BR-VT. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2023 (khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ thanh tra). Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên do Phó Cục trưởng Cục IV Lê Ngọc Quang làm Trưởng đoàn.

Để giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, ngày 11/1/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-TTCP thành lập Tổ giám sát do ông Đặng Trường Giang, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ III, Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra (Cục V) làm Tổ trưởng.  

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục IV cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, ông đề nghị, lãnh đạo UBND tỉnh BR-VT chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với đoàn thanh tra, cử cán bộ làm đầu mối thường xuyên liên hệ, cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ kịp thời theo yêu cầu.

Cục trưởng Cục IV Hoàng Thái Dương chỉ đạo đoàn thanh tra sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới công việc chuyên môn của các đơn vị được thanh tra. Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy chế bảo mật, phát ngôn trong quá trình thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT Nguyễn Văn Thọ yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan bố trí thời gian làm việc với đoàn thanh tra, chuẩn bị hồ sơ tài liệu cung cấp cho Đoàn đầy đủ, kịp thời khi có yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cũng giao Chánh Thanh tra tỉnh làm đầu mối để cung cấp thông tin, hồ sơ cho Đoàn thanh tra.


VIDEO