Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Hải Phòng

29/12/2023

Ngày 28/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ - CP và số 116/NQ - CP của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND TP Hải Phòng. Dự công bố quyết định có Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, cùng đại diện lãnh đạo Thanh tra Thành phố, các sở, ngành và UBND các quận, huyện có liên quan.

Tại buổi công bố, ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định số 726/QĐ- TTCP ngày 21/12/2023 về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ - CP và số 116/NQ- CP của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND TP Hải Phòng.

Theo Quyết định số 726/QĐ- TTCP, Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I (TTCP) làm Trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra: công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ - CP và số 116/NQ- CP của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND TP Hải Phòng; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng giai đoạn 2015 - 2022 của UBND TP Hải Phòng.

Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Thanh tra TP Hải Phòng, UBND các quận có liên quan cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP và phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu khi Đoàn Thanh tra có yêu cầu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, trước khi ban hành quyết định thanh tra, TTCP đã cử tổ công tác tiến hành khảo sát nắm tình và đề xuất kế hoạch thanh tra có trọng tâm trọng điểm. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và UBND các quận có liên quan bố trí thời gian làm việc với Đoàn thanh tra và cử cán bộ làm đầu mối chuẩn bị hồ sơ tài liệu cung cấp cho Đoàn thanh tra khi có yêu cầu.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, cử cán bộ làm đầu mối thường xuyên liên hệ, cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chỉ đạo, Đoàn thanh tra sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới công việc chuyên môn của các đơn vị được thanh tra. Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy chế bảo mật, phát ngôn trong quá trình thanh tra.


VIDEO