Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Vận tải thủy

16/02/2023

Ngày 16/2, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), ông Dương Quốc Huy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I- TTCP) đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng công ty Vận tải thủy. Dự buổi công bố Kết luận thanh tra có Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang, đại diện UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Hòa Bình cùng các đơn vị liên quan.

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Đinh Đăng Lập, Phó Vụ trưởng Vụ I, Trưởng đoàn thanh tra đã trình toàn văn nội dung theo Kết luận thanh tra số 1758/KL-TTCP ngày 3/10/2022 của Tổng TTCP. Kết luận thanh tra đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 8004/VPCP-V.I ngày 29/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu ý kiến, đại diện UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Hòa Bình khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, đồng thời sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện kết luận thanh tra một cách sớm nhất.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết, ngay sau nhận được Kết luận thanh tra, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang bày tỏ, trong quá trình thực hiện kết luận, nếu có khó khăn, vướng mắc rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của TTCP để Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra được tốt hơn.

Kết luận tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Dương Quốc Huy, Vụ trưởng Vụ I, TTCP nhấn mạnh việc công bố kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của Luật thanh tra. Ông Dương Quốc Huy đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, chỉ đạo việc xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm nêu tại kết luận và có phương án xử lý, thu hồi kinh tế cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm đã được chỉ ra; có biện pháp xử lý dứt điểm đối với tài sản thuộc nguồn vốn vay. 

VIDEO