Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

21/02/2023

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Ông Nguyễn Duy Bính, Phó Vụ trưởng Vụ I, Trưởng đoàn Thanh tra chủ trì buổi công bố Kết luận.

Tại buổi công bố, ông Đinh Đăng Lập, Phó Vụ trưởng Vụ I, Phó trưởng đoàn thanh tra đã trình tóm tắt nội dung theo Kết luận thanh tra số 2090/KL-TTCP ngày 23/11/2022 của Tổng TTCP. Kết luận thanh tra đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 503/VPCP-V.I ngày 31/1/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu ý kiến, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước cho biết, ngay sau khi nhận được kết luận thanh tra đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời và đúng thời hạn các nội dung kiến nghị. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tổ chức ngay việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng thẩm quyền và đúng quy định.

Kết luận tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Nguyễn Duy Bính, Phó Vụ trưởng Vụ I, Trưởng đoàn thanh tra nhấn mạnh, việc công bố Kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm những kiến nghị được nêu trong Kết luận thanh tra,đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

 


VIDEO