Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra tại Hải Dương

07/06/2023

Ngày 7/6, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì buổi công bố công khai Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP ngày 31/3/2023 của Tổng TTCP về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Dự buổi công bố Kết luận thanh tra có ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I), Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn thanh tra trình bày những nội dung kết luận và kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 856 của Tổng TTCP.

Đồng thời, công bố văn bản số 3608 /VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm và Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như những điểm Hải Dương đã làm được và chưa làm được trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng thống nhất với nội dung kết luận thanh tra đã chỉ ra, đồng thời khẳng định kết luận thanh tra đã đánh giá tổng thể công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, ngay sau khi có kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái,  UBND tỉnh đã Kế hoạch số 1773 ngày 26/5/2023 kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra, đồng thời có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố để tiến hành thực hiện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện những kiến nghị, xử lý sau thanh tra, cũng như chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận của TTCP một cách cụ thể, nghiêm túc để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao công tác chỉ đạo trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của TTCP.

Phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm Liêm hoan nghênh tinh thần cầu thị của UBND tỉnh Hải Dương trong việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra. Đồng thời bày tỏ tin tưởng những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua công tác thanh tra sẽ  giúp UBND tỉnh Hải Dương nhìn nhận lại để khắc phục và làm tốt hơn đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị, trong quá trình khai thực hiện kết luận thanh tra, nếu có khó khăn, vướng mắc UBND tỉnh Hải Dương giao Thanh tra tỉnh, trao đổi với Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra được nhanh và đạt kết quả tốt.


VIDEO