Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra quy hoạch điện VII

29/12/2023

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ chủ trì buổi Công bố. Dự buổi công bố kết luận thanh tra có đại diện Lãnh đạo Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đơn vị liên quan.

Ông Lê Quang Tiệp, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn thanh tra thực hiện công bố toàn văn kết luận thanh tra, trong đó cho biết công tác quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được những kết quả rất quan trọng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân... Tuy nhiên, trong công tác quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, đáng chú ý là giai đoạn thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã để xảy ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh; trong thực hiện nhiệm vụ được giao và trong đầu tư một số dự án.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ cho biết, cùng với việc đăng tải công khai Thông báo kết luận thanh tra trên Cổng thông tin điện tử, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Công bố công khai kết luận thanh tra quy hoạch điện VII và cơ bản nhận được sự nhất trí, thống nhất các ý kiến của các bộ, ngành, UBND các tỉnh và các tập đoàn có liên quan. Đối với các địa phương phải triển khai nhiều nội dung trong Kết luận thanh tra, theo đó cần ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. Thanh tra Chính phủ đã phân công các đơn vị là Vụ I và Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra cùng trao đổi, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.


VIDEO