Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra các công trình tái định cư có biểu hiện kém về chất lượng

13/02/2012

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành xây dựng các công trình tái định cư có biểu hiện kém về chất lượng công trình xây dựng, trong đó, tập trung thanh tra về công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, thanh quyết toán công trình.

Ngoài ra, nội dung thanh tra còn xoáy sâu chủ yếu vào các vấn đề như: điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng của chủ đầu tư dự án, nhà thầu tư vấn xây dựng và nhà thầu thi công xây dựng công trình và các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Xây dựng, giai đoạn 2006-2010, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai đầu tư và hoàn thành 20 dự án tái định cư, với tổng vốn đầu tư hơn 832 tỷ đồng. Dự kiến trong vài năm tới (theo đề án tái định cư), sẽ có 60 dự án tái định cư được xây dựng, với số suất tái định cư khoảng 30.000 suất.

Theo: baobariavungtau.com.vn

VIDEO