Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thành phố Hà Nội: Chất lượng giải quyết KNTC trên địa bàn TP đã được nâng lên

28/06/2012

6 tháng đầu năm, thành phố Hà nội tiếp 9.372 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 8.936 đơn các loại; thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền 1.064 vụ KNTC; đã kết luận, giải quyết 811 vụ (đạt tỷ lệ 76%). Nhìn chung, các vụ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến: việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện chế độ chính sách giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm trong công tác quản lý tài chính, quản lý đất đai…

Để kiểm soát tốt công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, ngay từ đầu năm, Thanh tra TP đã kịp thời tham mưu giúp Chủ tịch UBND TP ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2012 về “Tăng cường, đẩy mạnh công tác tiếp dân và giải quyết KNTC”. Hiện nay, Thanh tra TP tiếp tục tham mưu giúp UBND TP xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác công dân, giải quyết KNTC. 

Để thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và lãnh đạo TP, Thanh tra TP Hà nội đã phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc cập nhật, xử lý các thông tin phục vụ việc tiếp công dân, xử lý đơn. Ngoài ra, Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng phần mềm dùng chung về công tác tiếp dân và xử lý đơn.
Theo kết quả 6 tháng đầu năm của TP Hà Nội, 80% các vụ KNTC là sai hoặc không có cơ sở; 20% KNTC là đúng hoặc có 1 phần đúng. Như vậy, có thể thấy, chất lượng giải quyết KNTC trên địa bàn TP đã được nâng lên, tỷ lệ cải sửa trong giải quyết khiếu nại lần hai đã giảm đáng kể. Về cơ bản các vụ KNTC đông người hiện nay chủ yếu liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phải giải phóng mặt bằng từ một vài năm trước. Vì thế, để làm tốt công tác giải quyết KNTC, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này thì sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan Thanh tra thôi là không đủ mà cần phải có sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành, mà trước hết là sự quan tâm, sự quyết liệt trong chỉ đạo của chính quyền các cấp; sự công khai, minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết nhiệm vụ, công vụ, nhất là ở các lĩnh vực thường xuyên phát sinh KNTC như: giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài chính ngân sách…
 

Hoàng Linh-Thanh Xuân


VIDEO