Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh Hóa: Kiểm điểm cá nhân, tập thể sai phạm chính sách thủy lợi phí

15/02/2012

Ông Lê Đình Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Cẩm Thủy, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ngay những nội dung có liên quan đến lĩnh vực tài chính mà Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã kết luận, kiến nghị.

Theo đó, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc cá nhân, tập thể đã mắc phải những khuyết điểm, sai phạm. Căn cứ các quy định của pháp luật có hình thức kỷ luật phù hợp hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kỷ luật (nếu vượt quá thẩm quyền).
Đồng thời, có biện pháp khắc phục những sai phạm, khuyết điểm mà trong kết luận thanh tra đã nêu, chấn chỉnh ngay công tác quản lý Nhà nước trong việc thực hiện chính sách miễn giảm thủy lợi phí trên địa bàn huyện; giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Cẩm Thủy và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/2/2012.
Theo Báo thanh tra  

VIDEO