Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

12/04/2021

Ngày 08/4/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO